top of page

Praktijkinformatie

 • Telefonisch consult
  Voor eenvoudige vragen aan de huisarts belt u de assistente. Zij noteert uw vraag en telefoonnummer en spreekt met u een tijd af wanneer u door de huisarts wordt teruggebeld. Het terugbelspreekuur is bestemd voor het doorgeven van uitslagen van verricht onderzoek of kleine medische klachten die per telefoon afgehandeld kunnen worden. De assistente zal u vragen wat de reden van uw verzoek is en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Zo weet de dokter waar het over gaat en kunnen uw gegevens alvast worden opgezocht.
 • Huisbezoek
  Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Huisbezoeken dienen voor 10.00 uur te worden aangevraagd.
 • Zorgaanbod
  Zorgaanbod in de huisartsenpraktijk: De huisartsenpraktijk biedt een breed pakket aan zorg, al dan niet in samenwerking met ketenpartners. Deze zorg is onderverdeeld in een basisaanbod en aanvullend aanbod. Basisaanbod: Dit pakket is voor alle huisartsenpraktijken in Nederland gelijk. Het betreft de eerste opvang en verdere afhandeling van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte. De huisartsen leveren het basisaanbod tijdens de reguliere openingstijden van de praktijk. In de avond, nacht en weekenden verleent de huisartsenpost de Limes in Alphen aan den Rijn de spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Aanvullend aanbod: Deze aanvulling op het basisaanbod omvat huisartsgeneeskundige zorg die aansluit op specifieke behoeften. Het gaat om activiteiten die vragen om extra kennis en kunde, extra apparatuur of een programmatische aanpak. De huisartsenpraktijk levert het volledige aanvullend aanbod, te weten: Ketenzorg rondom diabetes mellitus astma en COPD hart- en vaatziekten GGZ-aandoeningen kwetsbare ouderen Behandeling voor het stoppen met roken Aanvullende diagnostiek in de praktijk, zoals: 30 min bloeddruk meting (start binnenkort) electrocardiografie (ECG) longfunctieonderzoek (spirometrie) vaatdoppleronderzoek dementiescreening (MMSE) Aanvullende behandelingen, zoals: cyriax-injecties kleine chirurgie electrocauter behandeling plaatsen spiraaltje plaatsen pessarium stikstofbehandeling Preventieve geneeskunde, zoals: jaarlijkse griepvaccinatie baarmoederhalsuitstrijkjes Daarnaast hebben wij regelmatig multidisciplinair overleg op het vlak van jeugdzorg, ouderenzorg en palliatieve zorg.
 • Doktersassistente
  De doktersassistentes verzorgen de eerste opvang van alle patiënten. Zij wijzen u de weg in ons gezondheidscentrum, begeleiden u, voeren zelfstandig spreekuur-taken uit en nemen de telefoon aan om afspraken in te plannen. Ook kunnen de doktersassistentes u via de telefoon of aan de balie voorzien van advies over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met uw huisarts over hun contact met u. Bij het telefonisch contact met u streven zij ernaar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven.
 • Inschrijving nieuwe patient
  Woont u in Hazerswoude-Dorp? Dan kunt zich inschrijven bij ons in de praktijk. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de balie van de huisartsen. Deze kunt u invullen en samen met een kopie ID bewijs inleveren. Daarna krijgt u van ons een welkomstpakket met aanvullende informatie over het gezondheidscentrum. Uw vorige huisarts dient u zelf in te lichten en vragen of zij uw medisch dossier elektronisch willen doorsturen naar ons. Bekijk voordat u zich inschrijft altijd ons werkgebied.
 • Reisvaccinatie
  Klik hier om een Reisvaccinatie aan te vragen.
 • Klachten over ons?
  Klachten
bottom of page