Informatie over het coronavirus.

Update 22 september 2021

Update regels

Per 25 september worden de landelijke coronamaatregelen afgeschaald en is het dragen van een mondkapje en de 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Wij hebben besloten om in het GC Lindehof wel een mondkapje te blijven dragen om de kwetsbare patiënten te beschermen.

Ook blijven wij ons houden aan de 1,5 meter afstand in de wachtkamer.

 

Wij verzoeken u daarom wanneer u ons gezondheidscentrum bezoekt een mondkapje te dragen en afstand te houden.

 

Wij hopen op uw medewerking.

Update 1 juli 2021

Vaccinatie bewijs

 

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen. 

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. 

Stuurt u dan een e-mail naar assistente@dorpsdokter.nl , geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. 

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe. 

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen. 

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen. 

Update 28 Juni 2021

Update centrum

Gelukkig zijn de coronamaatregelen sinds het afgelopen weekend deels teruggedraaid en hebben we weer wat meer vrijheid. Ook de mondkapjesplicht is deels opgeheven: alleen in het openbaar vervoer en op scholen moet er nog wel een mondkapje gedragen worden. Voor de zorg geldt, dat de zorgaanbieder zelf moet bepalen of de mondkapjes binnen zijn gebouw gedragen moet worden.

Omdat nog steeds een groot deel van de mensen in Nederland niet (volledig) gevaccineerd is, hebben wij er voor gekozen om de mondkapjesplicht voorlopig te handhaven. Ook blijft de balie vooralsnog gesloten, om te voorkomen dat  het te druk wordt in het centrum.

Update 9 juni 2021

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare jongeren

De Gezondheidsraad heeft vanmiddag (woensdag 9 juni) een advies uitgebracht(externe link) over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar. De raad oordeelt dat voor kinderen met bepaalde medische aandoeningen vaccinatie wenselijk is. En ze adviseert om vaccinatie aan te bieden aan huisgenoten (vanaf 12 jaar) van kinderen die in een risicogroep zitten maar zelf niet gevaccineerd kunnen worden.

Het ministerie van VWS heeft zojuist bekendgemaakt(externe link) dit advies over te nemen. De minister heeft gevraagd of huisartsen de doelgroepen zoals de Gezondheidsraad die heeft geformuleerd, kunnen selecteren. De groep jongeren die het betreft, is breder dan alleen de jongeren die de griepprik krijgen. Niet alle kinderen die het betreft zijn automatisch te selecteren door de huisartsen. Voor de kinderen binnen de griepprikpopulatie en de kinderen met syndroom van Down is dat wel mogelijk. Onze beroepsvereniging zal het verzoek vanuit de overheid verder uitwerken en overleggen met RIVM, zodat er een heldere instructie komt om zo tot een realistische planning voor de uitvoering te komen.

 

Verklaringen voor doorgemaakte covid niet via de huisarts

Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. Huisartsen hoeven dus niet dit soort verklaringen af te geven. Huisartsen hebben ook geen totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten, dat heeft alleen de GGD.

Geen tweede prik na doorgemaakte covid

Ook wie langer dan een half jaar geleden bewezen corona heeft gehad, heeft vanaf nu maar één vaccinatie nodig om voldoende beschermd te zijn tegen corona. Dat stelt het ministerie van VWS(externe link). Uitzonderingen op dit advies zijn mensen van 80 jaar en ouder en sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. In eerste instantie werd daarbij een termijn van 6 maanden voor het ontvangen van de vaccinatie aangehouden. Deze termijn is los gelaten: 

Je hebt maar één vaccinatie tegen corona nodig, als je ooit bewezen corona hebt gehad:

  • Als je een positieve testuitslag hebt gehad via de GGD, de huisarts of het ziekenhuis dan kun je ervan uitgaan dat je corona hebt gehad. Dan kun je kiezen om één vaccinatie te krijgen. Meld dit dan bij het maken van je afspraak, of als je de eerste vaccinatie krijgt. Je hoeft de testuitslag niet te laten zien.

  • Weet je niet zeker of je corona hebt gehad? Laat je dan twee keer vaccineren.

 

Registratie vaccinatie ook in het gele vaccinatiepaspoort of niet?

Op televisie en in de kranten wordt  uitgebreid aandacht besteed aan het “gele vaccinatieboekje” en dat de GGD’en hebben besloten vaker ook in dat boekje de covid-vaccinaties te gaan noteren. Dit leidt tot vragen aan én van huisartsen over de status hiervan en wat hierin van huisartsen wordt verwacht. Daarom deze toelichting die onze beroepsvereniging, na overleg met het RIVM, aan ons gegeven heeft: Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo. Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk. Daarin hoeft niets te veranderen, ook al hebben GGD’en nu besloten dat zij stempels gaan zetten. Het maakt voor de waarde van het vaccinatiebewijs niet uit. Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken. 

update 26 mei 2021

Optimale interval tussen de twee vaccinaties met Astrazeneca

Tot vorige week was het advies van het RIVM en de Gezondheidsraad om ongeveer 12 weken aan te houden als interval tussen de twee vaccinaties, omdat dit de effectiviteit van het vaccin ten goede zou komen. De Gezondheidsraad geeft nu aan dat het op basis van de op dit moment beschikbare studies niet mogelijk is te adviseren over het meest optimale interval. Er is wel een trend die erop wijst dat een langer interval een wat hogere bescherming geeft. Maar er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar om hier precieze uitspraken over te doen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad het interval aan te houden dat in de productinformatie staat: tussen 4 en 12 weken.

Voor de vaccinaties in onze huisartsenpraktijk heeft dit in principe geen consequenties, de planning van de 2e rondes verandert niet. Alleen voor de groep die op 19 mei de eerste vaccinatie heeft gekregen, passen we het advies aan: U kunt op 14/7 of op 18/8 terecht voor uw 2e prik. Onze voorkeur ging uit naar 18/8 wegens de vermeende hogere effectiviteit, maar daar blijkt dus te weinig bewijs voor te zijn.

Update 7 mei 2021

Covidvaccinatie door de huisarts

Vaccinatie mensen geboren in 1958, 1959 en 1960

Volgende week ontvangen we de vaccinaties voor de mensen van 60, 61 en 62 jaar en kunnen we de uitnodigingen versturen voor deze prikronde. Op 19 mei zal deze groep hun eerste prik krijgen. We prikken met het vaccin van AstraZeneca en daarvoor geldt dat er tussen de 1e en de 2e prik minimaal 10 en maximaal 14 weken moet zitten. Als dit interval korter is, blijkt het vaccin namelijk minder effectief te zijn. Dat zorgt echter wel voor een probleem, want de 2e prikronde valt dan midden in de zomervakantie, op 18 augustus. We hebben er daarom voor gekozen om ook een prikronde voor de 2e prik te houden op 14 juli, vlak voor het begin van de zomervakantie. U gaat dan beter beschermd op vakantie dan met maar één prik. Gaat u niet op vakantie, dan kunt u op 18 augustus uw 2e prik halen. De effectiviteit van het vaccin is dan optimaal. 

 

Vaccinatie kwetsbaren jonger dan 60 jaar

We krijgen veel telefoontjes van mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks de griepprik krijgen en daarom nu al in aanmerking komen om te worden gevaccineerd te worden via de GGD. De lijst met namen van diegenen die dat betreft, hebben wij doorgegeven aan de GGD. Om de aanmeldcentra van de GGD niet te overbelasten, wordt niet iedereen tegelijk uitgenodigd. Wij hebben hier geen kijk op, en kunnen u dus niet vertellen wanneer u een uitnodiging zal krijgen.

 

Vaccinatie mensen geboren in 1961 en later

Iedereen die geboren is in 1961 of later, wordt via de GGD uitgenodigd. Ook de mensen uit 1961 die dit jaar al 60 geworden zijn.

Update 20 April

Covidvaccinatie door de huisarts

Op 8 april zijn we begonnen met vaccineren. De mensen uit 1956 en 1957 zijn gevaccineerd, en ook al  een deel van de mensen uit 1958 hebben we de eerste prik kunnen geven. Deze week vaccineren we de mensen uit 1958 die nog niet aan de beurt zijn geweest.  Bent  u geboren in 1959 of 1960  dan bent u bij de volgende levering van de vaccins aan de beurt. U krijgt hiervoor een uitnodiging van ons in de bus. Helaas is ons nog niet bekend wanneer dit precies zal zijn, maar de verwachting is dat dit nog enkele weken zal duren.

Update 4 maart

Is het hooikoorts of is het COVID??

 

Met het lentezonnetje zijn ook de pollen weer in de lucht gekomen, en dus komen de hooikoorts klachten weer op..  Niezen, loopneus, en dat in deze tijd waarbij je bestraffend wordt aangekeken bij elk kuchje! Is het nodig om bij hooikoortsklachten te testen op Covid? Nee, dat hoeft niet, als je maar zeker weet dat het hooikoorts is. Als je elk jaar in dezelfde tijd deze klachten hebt, kan je  er van uitgaan dat het hooikoorts is en hoef je je niet te laten testen. Als je er over twijfelt omdat de klachten toch anders zijn, laat je dan testen, zeker als er ook koorts bij komt kijken. En blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Kinderen met hooikoortsklachten mogen gewoon naar school, als het duidelijk herkenbare klachten zijn die ze elk jaar hebben in het voorjaar.

Heb je duidelijke hooikoortsklachten en helpen de medicijnen die je bij de drogist of apotheek kunt kopen, niet voldoende? Bel dan de assistente voor andere medicatie. De meeste klachten van hooikoorts zijn goed te behandelen.

Update 15 Februari

Covidvaccinatie door de huisarts

 

Binnenkort kunnen we eindelijk gaan beginnen met vaccineren in de praktijk! Helaas is nog niet duidelijk wanneer, en hoeveel vaccinaties we kunnen geven. De vaccins komen in relatief kleine aantallen Nederland binnen, het RIVM bepaalt op basis van de beschikbare hoeveelheid welke regio op dat moment beleverd kan worden. Momenteel is Zeeland aan de beurt, Limburg en Noord-Brabant volgen daarna. Wel is bekend welke groepen we kunnen gaan vaccineren:

  • De mensen geboren in 1956 en 1957

  • De mensen met ernstig overgewicht (BMI>40)

De eerste groep zal door ons worden opgeroepen middels een brief die naar het huisadres gestuurd zal worden. De tweede groep is wat ingewikkelder: niet iedereen met ernstig overgewicht is bij ons daarmee bekend. De patiënten die regelmatig bij ons op controle komen en bij wie dan de lengte en het gewicht wordt gemeten, worden in het geval van een BMI>40 ook door ons opgeroepen.

 BMI staat voor Body Mass Index. Het is een internationaal gebruikte meetmethode die laat zien of u een gezond gewicht hebt in verhouding tot uw lengte. Op de website van Het Voedingscentrum staat een rekentool waarmee u uw BMI kunt berekenen, klik hier.

Mocht u een BMI>40 hebben, en de laatste jaren niet bij ons op het spreekuur gewogen zijn, neem dan contact met ons op.

Update 23 Januari

Vanaf vandaag geldt in Nederland  een avondklok. Wat betekent dat als u na 21 uur naar de huisartsenpost moet?

Op de website rijksoverheid.nl kunt u een formulier downloaden wat u moet invullen. U kunt daar op aangeven dat u dringend medische hulp nodig heeft. Dit formulier kunt u laten zien in het geval u staande gehouden wordt. Download

Ongetwijfeld heeft u gehoord van de Britse variant van het coronavirus , dat veel besmettelijker blijkt dan het oorspronkelijke virus. Het is voor de overheid de aanleiding om de al geldende maatregelen nog verder aan te scherpen, met een avondklok en verdere beperking van de visite thuis. De spreekuren op de praktijk zullen zoveel mogelijk doorgaan zoals we dit de laatste maanden doen:

- één klacht per consult zodat we zo min mogelijk uitlopen

- kom op tijd

- kom alleen!

Update 27 november

Sneltesten goed idee?

Er worden steeds meer commerciële sneltesten aangeboden, ook bij ons in de omgeving. Is zo’n sneltest een goed idee? Er zitten een paar haken en ogen aan..

Is de uitslag van de sneltest positief, dan is het zo goed als zeker dat je inderdaad corona hebt.

Een sneltest is echter niet gevoelig genoeg om corona aan te tonen als je (nog) geen klachten hebt. Als je wel klachten hebt en de sneltest is negatief, dan is er nog een kans dat je het virus wel onder de leden hebt. Het RIVM adviseert dan ook om dan alsnog de PCRtest te doen. Een sneltest heeft dus alleen voordelen als de uitslag positief is, je hebt de uitslag dan veel sneller dan als je de PCRtest bij de ggd laat doen. Maar is de uitslag negatief en heb je wel klachten, dan moet je alsnog de PCRTtest bij de GGD laten doen. Ons advies is dan ook om je alleen bij klachten te laten testen, via de GGD. Dit advies is gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM. 

Update 23 november 2020

Gelukkig verloopt het herstel van onze zieke werknemer voorspoedig en zijn er geen nieuwe besmettingen naar voren gekomen onder de medewerkers van het gezondheidscentrum. De maatregelen die we getroffen hebben in het centrum blijven nog steeds van kracht. Op deze manier kan alle medische zorg zo veel mogelijk normaal doorgang vinden.

Corona Update (1 oktober 2020)

In verband met de aanscherping van de landelijke corona-maatregelen op 28-09-2020 hebben wij als gezondheidscentrum Lindehof ook aanvullende maatregelen genomen.

Per 5 oktober 2020 is het dragen van een mondkapje in alle publieke ruimtes van het gezondheidscentrum verplicht voor volwassenen en kinderen ouder dan 13 jaar.

Het doel hiervan is om alle medische zorg zoveel mogelijk normaal doorgang te laten vinden, terwijl wij patiënten én personeel van de huisartsenpraktijk zo goed mogelijk beschermen.

 

De eerder genomen maatregelen blijven ook nog van kracht. Dat betekent: 

De balie van de praktijk is nog steeds gesloten. Kom niet naar de praktijk, maar bel ons!

 

Hebt u (milde) verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) en wilt u zich laten testen om te weten of u het corona-virus hebt? Bel dan (0800) 12 02 of informatie over het coronavirus www.rivm.nl

 

Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt ons met alle soorten vragen en klachten over uw gezondheid bellen.

U krijgt altijd een deskundig advies.

Afhankelijk van de aard van uw klachten krijgt u een advies van de assistente of een afspraak met de huisarts /assistente/ praktijkondersteuner op een van de volgende manieren:
- telefonisch terugbelconsult
- consult d.m.v. videobellen
- e-consult via MijnGezondheid.net, al dan niet met uploaden van een foto

- fysiek consult in de praktijk indien noodzakelijk

 

We bieden u een veilige omgeving indien u in de praktijk moet zijn voor een afspraak.
Hiervoor hebben we de volgende maatregelen getroffen:
- De spreekuren zijn aangepast en ruimer opgezet zodat er minder mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn en zo goed mogelijk 1.5 meter afstand gehouden kan worden.

- Wanneer u een afspraak heeft bij de huisarts, kunt via de hoofdingang plaatsnemen op de rode bank.

- Wanneer u een afspraak heeft bij de praktijkondersteuner of doktersassistente dan kunt u naar binnen via de zij-ingang en daar plaatsnemen.

- Sommige onderzoeken (bijvoorbeeld longfunctietesten) en/of behandelingen kunnen nog niet worden uitgevoerd.
- Controle- bezoeken worden, indien mogelijk, telefonisch afgehandeld

- Veel vragen worden telefonisch of met videobellen afgehandeld om zo min mogelijk contacten te hebben.
- Tijdens het consult bij lichamelijk onderzoek dragen wij handschoenen en een mondkapje. Soms kan besloten worden dat dit niet nodig is; bijvoorbeeld indien er alleen een gesprek plaatsvindt en de 1.5 meter afstand gehandhaafd kan worden.
- Door alle maatregelen kan het zijn dat we u niet de afspraak kunnen geven op de tijd die u het beste schikt.

- We evalueren de gang van zaken wekelijks en passen zo nodig de maatregelen aan. Dit alles betekent dat we soms minder of andere zorg kunnen bieden dan dat u van ons gewend bent. Ook is het plannen van afspraken een stuk minder flexibel en is het op sommige momenten veel drukker aan de telefoon dan u gewend was.
We vragen hiervoor uw geduld en begrip.

Wat verwachten wij van u?

Allereerst verwachten we dat u ons gewoon belt als u een vraag hebt of ons nodig denkt te hebben.
Daarna verwachten we uw begrip dat niet alles kan zoals voor de corona-crisis en zoeken we samen met u naar de best passende oplossing.

 

Houdt u zich zoveel mogelijk aan de algemene maatregelen:
– Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je  thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

– Hoest/nies in uw elleboog.
– Was vaak uw handen, sowieso voordat u naar de praktijk komt.
– Houdt 1.5 meter afstand
– Kom zoveel mogelijk alleen
– Kom niet veel te vroeg
– Heb respect voor elkaars ruimte en toon begrip
– We schudden geen handen